วิกฤตน้ำประปา อย่าวิกฤตน้ำใจ ร่วมแรงร่วมใจ ให้บริการประชาชน ปรับแผนการแจกจ่ายน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


เนื่องจากสถานการณ์น้ำประปาที่ตึงเครียดในขณะนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันเพื่อจัดสรรน้ำประปาให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

นอกเขตเทศบาลเมืองกระบี่

ในเขตเทศบาลเมือง

ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำประปาเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การบริการน้ำประปาบางพื้นที่ล่าช้า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือจากประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

เฉพาะพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการสลับจ่ายน้ำ จากการประปากระบี่

ขอความร่วมมือจากประชาชน

  • ใช้น้ำอย่างประหยัด
  • กักเก็บน้ำเพื่อใช้ยามจำเป็น
  • แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบเห็นการใช้น้ำที่ผิดปกติ

ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำประปาไปด้วยกัน

ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำประปาครั้งนี้ไปด้วยกัน