อบรมโดรนฟรี 2567 ในการผลิตรายการโทรทัศน์

 


🎉กลับมาตามคำเรียกร้อง กับการจัดอบรม "การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์"🎉

📍ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโดรน ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้มุมกล้อง และการใช้โดรนในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

🔥สามารถเลือกลงทะเบียนตามครั้ง และจังหวัดที่สนใจได้เลยค่ะ 🔥

🔸ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 67 จังหวัดพังงา 

(หมดเขตรับสมัคร 5 มี.ค. 67)

🔸ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิ.ย. 67 จังหวัดนครพนม 

(หมดเขตสมัคร 13 พ.ค. 67)

ทั้งนี้ หากท่านไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 ท่าน ที่ทางสำนักงาน กสทช. เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องอยู่อบรมจนครบตามกำหนดการของสำนักงาน กสทช. 

** หลักสูตรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย**

**ไม่มีนโยบายสนับสนุนค่าเดินทาง**

สอบถามข้อมูล 

ทาง Inbox เพจ : สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง สำนักงาน กสทช. 

โทร : 02-271-7600 ต่อ 5882 (ฝ้าย) จ-ศ 08.30 - 16.30 น.