กระบี่เปิดการแข่งขันกีฬาผจญภัย (Krabi Adventure Race 2022) โครงการมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร

 จังหวัดกระบี่เปิดการแข่งขันกีฬาผจญภัย (Krabi Adventure Race 2022) โครงการมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร "Air Sea Land Siuthern Sports Tourism Festival"  กระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมการท่องเที่ยว


 วันที่ 28 สิงหาคม 2565  เวลา 06.00 น.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและแข่งขันกีฬาผจญภัย (Krabi Adventure Race 2022) โดยมี นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน

มีนายโฆษิต ขวัญศร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่  กล่าวรายงาน มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 428 คน ที่ บริเวณหาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร "Air Sea Land Siuthern Sports Tourism Festival"  เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และจังหวัดกระบี่ โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นใหมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับจังหวัดกระบี่เข้าสู่การเป็นกระบี่เมืองกีฬาอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในพื้นที่

    กิจกรรมและการแข่งขันกีฬาผจญภัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การจัดงานเอ็กซ์โปแสดงสินค้า และการจัดการแข่งขันกีฬาผจญภัย ระยะ 80 KM และ 40 KM โดยมีนักกีฬาชาวไทยและชาวต่างชาติ 

นักกีฬาและนักท่องเที่ยวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า l love Krabi  เพราะที่นี่น่าอยู่สมดังคำขวัญ"กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก