กระทรวงสาธารณสุขเตือน! เล่นน้ำสงกรานต์ระวังเสี่ยงหลายโรค พร้อมแนะวิธีป้องกัน "ฮีทสโตรก" ท่ามกลางอากาศร้อนจัด


กรุงเทพฯ – กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมไปถึงภาวะ "ฮีทสโตรก"

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สภาพอากาศทั่วประเทศจะร้อนจัด ประชาชนที่เล่นน้ำสงกรานต์ควรระมัดระวัง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์

โรคที่พบบ่อย จากการเล่นน้ำสงกรานต์ ได้แก่

 • โรคท้องร่วงเฉียบพลัน เกิดจากการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
 • โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการสัมผัสละอองฝอยของผู้ป่วย
 • โรคตาแดง เกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
 • โรคผิวหนัง เกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือเชื้อโรค

วิธีป้องกัน

 • เล่นน้ำในแหล่งน้ำที่สะอาด หลีกเลี่ยงแหล่งน้ำที่สกปรก
 • ล้างมือให้บ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และหลังเล่นน้ำ
 • กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารดิบ
 • ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ
 • สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
 • ทาครีมกันแดด สวมหมวก และใส่แว่นกันแดด
 • งดการดื่มแอลกอฮอล์

สำหรับการป้องกัน "ฮีทสโตรก"

 • หลีกเลี่ยงการออกแดดจัดเป็นเวลานาน
 • ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ
 • สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
 • ถ้ารู้สึกอากาศร้อน ให้พักผ่อนในที่ร่ม
 • ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ตัวร้อนจัด เหงื่อไม่ออก ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนร่วมมือกันป้องกันตนเอง เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน