การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ แจ้งประชาชนในพื้นที่ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เตรียมรับมือกับน้ำประปาไหลอ่อน - น้ำไม่ไหล


จากประกาศของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ แจ้งประชาชนในพื้นที่ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เตรียมรับมือกับน้ำประปาไหลอ่อน - น้ำไม่ไหล

สาเหตุ: การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จำเป็นต้องดำเนินการตัดประสานท่อขนาด 225 มม. บริเวณ ตรงข้ามสถานีอนามัยบ้านคลองเสียด

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ:

  • น้ำไหลอ่อน - น้ำไม่ไหล ตั้งแต่ สามแยกลิกไนท์ ไปจนถึง ปั๊มเอสโซ่และคูโบต้า ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ระยะเวลา:

  • วันที่ - เวลา: 16 เม.ย. 67 เวลา 09:00 - 13:00 น.

หมายเหตุ:

  • กปภ.สาขากระบี่จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด
  • อาจพบน้ำขุ่น มีสี มีตะกอนหลังการซ่อม

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ: 15 เม.ย 67

เพิ่มเติม:

  • ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ควรเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่น้ำประปาไหลอ่อน - น้ำไม่ไหล
  • กปภ.สาขากระบี่แจ้งว่า จะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด
  • ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค หรือผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

สรุป:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ แจ้งประชาชนในพื้นที่ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เตรียมรับมือกับน้ำประปาไหลอ่อน - น้ำไม่ไหล ในวันที่ 16 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 13:00 น. สาเหตุจากการตัดประสานท่อขนาด 225 มม. บริเวณ ตรงข้ามสถานีอนามัยบ้านคลองเสียด ประชาชนควรเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ กปภ.สาขากระบี่จะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค หรือผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์