โรงพยาบาลลำทับรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)


🔊 ประกาศโรงพยาบาลลำทับ

📌 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตั้งแต่ 1 - 25 เมษายน 2567 

🔹ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)  (รายวัน)  จำนวน 1 อัตรา

🔹ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา  

🔹ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา

🔹ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา  

ศึกษารายละเอียดตามประกาศหรือเพิ่มเติมได้ที่ https://lamthaphospital.moph.go.th/ หรือ 

☎️โทร. 075-643-255 ต่อ 128

#โรงพยาบาลลำทับ