กยศ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ เตรียมสนับสนุนแหล่งทุนการศึกษาให้นักเรียน

 


กยศ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ เตรียมสนับสนุนแหล่งทุนการศึกษาให้นักเรียนหลักสูตร การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ ผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลนำร่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน หรือผู้สนใจในจังหวัดกระบี่และภาคใต้เข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน จบแล้วมีงานรองรับทันที


วันนี้ ( 31 ส.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่  นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ พร้อมด้วย นายศรัณ อัยราน้อย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  , ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา ,ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา , นายพรชัย พิศาษสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ,ผอ.สมพร ดวงแก้ว  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วม โดยมี ผศ.ดร.พิชญ์สินี ขาวล้วน ผู้บริหารและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ ให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่


โดย ผศ.ดร.พิชญ์สินี ขาวล้วน ผู้บริหารและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ ได้กล่าวต้อนรับคณะ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งโรงเรียนฯ เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 7 ปี ได้รับการรับรองหลักสูตรทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนสุขภาพ (สบส) และสภาการพยาบาล และมีความตั้งใจในการช่วยรัฐจัดการศึกษา ผ่านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสและทางเลือกในการเข้าศึกษา  จบแล้วสามารถมีงานทำ มีรายได้ทำงานใกล้บ้าน และสามารถต่อยอดทางการศึกษาได้ แต่ที่ผ่านมาทางโรงเรียนอาจขาดการสนับสนุนแหล่งทุนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ ในโอกาสที่ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้  ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมที่จะดำเนินการและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนก้าวสู่สังคมการทำงานอย่างมีคุณภาพต่อไป


จากนั้นทางโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน อาจารย์  หรือผู้ที่เรียนจบหลักสูตรและประสบความสำเร็จ รวมถึงผู้ปกครองได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน โดยทุกท่านได้กล่าวถึงความประทับใจของการเรียนที่นี่ มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีสวัสดิการ และได้รับการดูแลจากบุคลากรของโรงเรียนเป็นอย่างดี และที่สำคัญเป็นการสร้างโอกาสให้กับชีวิต แม้หลายคนอาจจะไม่มีความพร้อม หรือตกหล่นจากการศึกษาในระบบ ก็สามารถมีโอกาสทางการเรียน  เรียนจบได้มีงานทำที่ดี มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ซึ่งทำให้คณะของกองทุนฯประทับใจเป็นอย่างมาก

ด้านนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กล่าวว่า “ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่ให้โอกาสทางการศึกษา วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ รู้สึกประทับใจมาก และขอชื่นชมที่ทางโรงเรียนได้ให้โอกาสทางการศึกษากับผู้คน ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของกองทุนฯ ที่ก่อตั้งมาเพื่อให้โอกาสกับผู้ที่ขาดโอกาส และสิ่งเหล่านี้จะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ” และยังได้กล่าวปิดท้ายด้วยว่า ตั้งแต่ทาง กยศ ได้ดูงานโรงเรียนด้านบริบาลมาที่นี่ดีที่สุด

สำหรับโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เปิดมาแล้วจำนวน 26 รุ่น ผลิตบุคลาการด้านผู้ช่วยพยาบาลมากกว่า 1,000 คน ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบ ชั้น ม.3 ม.6 กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือผู้ว่างงาน อายุ 18 – 45 ปี ไม่จำกัดเพศ เป็นผู้มีใจรักด้านการบริบาล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และภาคใต้เข้าเรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน 1,000 บาท ค่าเทอม 1,000 บาทเท่านั้น สามารถเรียนได้เลย โดยทางโรงเรียนมีทุนสนับสนุนและสามารถคืนทุนหลังจากมีงานทำ และมีสวัสดิการ เช่น ที่พัก ชุดยูนิฟอร์ม อุปกรณ์การเรียน การอบรมภาษาอังกฤษ,ภาษาอาหรับ เพื่อการสื่อสาร เป็นต้น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ ถ.มหาราช ซ.4 ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ หรือโทร. 094-3148111 ,084-7195599 , 075-656132 หรือเพจ โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่