ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้ (20 เมษายน 2567) ปรับขึ้นเล็กน้อย


ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่ วันที่ 20 เมษายน 2567 ปรับขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้ โดยราคาปาล์มทะลาย (18%) อยู่ที่ 4.70 - 5.30 บาทต่อกิโลกรัม

รายละเอียดราคา ดังนี้

 • โรงงาน บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม รับซื้อที่ราคา 4.90 - 5.00 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก รับซื้อที่ราคา 4.80 - 5.00 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บจก. ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ รับซื้อที่ราคา 5.10 - 5.40 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม รับซื้อที่ราคา 5.20 - 5.30 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 อ.เขาพนม รับซื้อที่ราคา 5.00 - 5.10 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บจก. ไบโอเทคออยล์ อ.เขาพนม รับซื้อที่ราคา 5.20 - 5.30 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง รับซื้อที่ราคา 5.00 - 5.10 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม รับซื้อที่ราคา 5.00 - 5.10 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม รับซื้อที่ราคา 5.10 - 5.20 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา รับซื้อที่ราคา 4.70 - 5.00 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ รับซื้อที่ราคา 4.70 - 5.00 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก รับซื้อที่ราคา 4.70 - 5.00 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บจก. ลาภภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา รับซื้อที่ราคา 4.70 - 5.00 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม รับซื้อที่ราคา 5.00 - 5.10 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก รับซื้อที่ราคา 5.00 - 5.10 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อ.เหนือคลอง รับซื้อที่ราคา 4.80 - 5.00 บาทต่อกิโลกรัม
 • โรงงาน บมจ. เอเขียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก รับซื้อที่ราคา 4.70 - 5.00 บาทต่อกิโลกรัม

ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO อยู่ที่ 33.00 - 34.00 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 14.19 น. โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่