สนับสนุนธุรกิจสีเขียว! กระบี่พร้อมรับคำขอสินเชื่อ “สินเชื่อลดโลกร้อน” ผ่านระบบออนไลน์


 กระบี่: 22 มีนาคม 2567 – สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการปรับสู่ธุรกิจสีเขียว ล่าสุดเข้าร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบรับคำขอสินเชื่อกองทุน “สินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายสุพงษ์ รักษ์ศรีทอง อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวกมลทิพย์ เพชรเครือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบรับคำขอสินเชื่อกองทุน “สินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


โดยมีนายจิตติ บรรจุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ชี้แจงการปรับปรุงระบบฯ

การปรับปรุงระบบรับคำขอสินเชื่อฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • สะดวกรวดเร็ว
  • เข้าถึงง่าย
  • ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

  • มุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
  • ปรับธุรกิจสู่สีเขียว
  • เติบโตอย่างยั่งยืน

#สินเชื่อลดโลกร้อน #SME #ธุรกิจสีเขียว #กระบี่