ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ขอความร่วมมือในการใช้ "ที่นั่งพิเศษ"

 


ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ขอความร่วมมือในการใช้ "ที่นั่งพิเศษ"

กระบี่: ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า "ที่นั่ง" ที่มีแถบสีดำพร้อมสัญลักษณ์ บริเวณภายในศูนย์ฯ นั้น เป็นพื้นที่สำรองไว้เพื่อให้บริการสำหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้พิการ คนชรา และผู้ตั้งครรภ์

ทางศูนย์ฯ จึงขอความกรุณาทุกท่านได้โปรดเอื้อเฟื้อที่นั่งดังกล่าว ทุกครั้งที่พบเห็นกลุ่มผู้ใช้บริการดังกล่าวมาติดต่อรับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมฯ เพื่อแสดงน้ำใจและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ มุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนทุกท่านอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน