นายวันชัย สุภาพ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล


 กระบี่: เมื่อเวลา 18:00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 นายวันชัย สุภาพ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ได้รับมอบหมายจากนายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ให้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความสิริมงคล และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า โดยมีพระสงฆ์จากวัดมหาธาตุวชิรมงคลเป็นผู้นำเจริญพระพุทธมนต์


นอกจากนายวันชัย สุภาพแล้ว ยังมีประชาชนจากตำบลอ่าวลึกใต้ และตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก