ประกาศแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำประปา จ.กระบี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์น้ำดิบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 


ประกาศแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำประปา จ.กระบี่

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์น้ำดิบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะลันตา จ.กระบี่ จำเป็นต้อง แบ่งพื้นที่จ่ายน้ำประปา ดังนี้

วันจันทร์ - วันพุธ

 • ต.กระบี่ใหญ่ (ทั้งหมด)
 • ต.คลองประสงค์ (หมู่ที่ 4)
 • ต.ทับปริก (หมู่ที่ 6, 7, 8)
 • ต.กระบี่น้อย (หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12)
 • ต.เหนือคลอง (หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6)
 • ต.ตลิ่งชัน (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6)
 • ต.ปกาสัย (หมู่ที่ 1, 5, 6, 8, 9)
 • ต.คลองขนาน (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 • ต.คลองเขม้า (หมู่ที่ 1, 2, 3)


วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์

 • ต.ทับปริก (หมู่ที่ 1, 2, 3)
 • ต.ปากน้ำ (ทั้งหมด)
 • ต.ไสไทย (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 • ต.อ่าวนาง (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5)
 • ต.คลองประสงค์ (หมู่ที่ 1, 2, 3)

การประปาส่วนภูมิภาค ขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือจากประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค