อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ประชุม PAC รายงานผลการปฏิบัติงานและโครงการ/แผนงานการพัฒนา ปรับปรุง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

 


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุม “คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี” (PAC)ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 และพิจารณาแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการเข้าออกของเรือและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณอ่าวปีเละ เกาะไม้ไผ่ และอ่าวมาหยา โครงการมารีน้ำชุมชน ยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเรือท่องเที่ยวชุมชนทะเลอันดามัน การขออนุญาตจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก การหารือแนวทางในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวของเกาะพีพี การจอดเรือขนาดใหญ่(เรือเฟอรี่)การร้องเรียนพฤติกรรมของคนรถแท็กซี่ในเขตอุทยานฯ โดยมีนายยุทธพงค์ ดำศรีสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ให้ทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ไปดูแลจัดระเบียบการจอดเรือโดยตั้งงบประมาณจัดซื้อทุ่นจอดเรือที่เกาะพีพี โดยให้มีการแยกประเภทการจอดของเรือเช่นเรือหางยาว เรือเร็วเพื่อความสะดวกและสวยงามของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะพีพีด้วย เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก