เทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ ๑๙ (LAANTA LANTA FESTIVAL 2024) "ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมอันรุ่งเรือง" Great Nature Glorious Culture

 เทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ ๑๙ (LAANTA LANTA FESTIVAL 2024) "ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมอันรุ่งเรือง" Great Nature Glorious Culture ระหว่างวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ เมืองเก่าลันตา บ้านศรีรายา (ลานหน้าที่ว่าการอำเภอหลังเก่า) ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่“อำเภอเกาะลันตา” เป็น ๑ ใน ๘ อำเภอของจังหวัดกระบี่ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า ๑๒๓ ปี มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทะเล ท้องฟ้า หาดทราย เกาะแก่งน้อยใหญ่ รวม ๕๓ เกาะ รวมกันเป็นอำเภอเกาะลันตา บ้านเมืองของเราเป็น “สังคมพหุวัฒนธรรม” ประกอบด้วย พี่น้องมุสลิม ไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวเลอุรักลาโวยจ
“เทศกาลลานตา ลันตา” เป็นงานสำคัญประจำปีของชาวเกาะลันตา ที่มุ่งหวังนำเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีแห่งความภาคภูมิใจของชาวลันตา บ้านเมืองของเรามีของดีมากมายทั้ง“ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมอันรุ่งเรือง"ของดีมากมายที่เกาะลันตาจนละลานตาไปหมด


งานเทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ ๑๙ (LAANTA LANTA FESTIVAS 2024) กำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ เมืองเก่าลันตา บ้านศรีรายา (ลานหน้าที่ว่าการอำเภอหลังเก่า) ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ขอเชิญสัมผัสเรื่องราวของชาวลันตากับ ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมอันรุ่งเรือง Great Nature Glorious Culture พบกับ การออกร้านของชุมชนท่องเที่ยว ๑๑ แห่ง ร้านค้าชุมชน ถนนคนเดินศรีรายา ลานตาราตรรี การออกร้านของโรงแรม สถานประกอบการ การแสดงดนตรี การแสดงของนักเรียน การประกวดประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้ และชมขบวนพาเหรดทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา
วันที่ ๗ มีนาคม พบกับพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ การแสดงของนักเรียนในพื้นที่ ชมขบวนพาเหรดทางวัฒนธรรมสุดตระการตาโดยกระทรวงวัฒนธรรมและ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขบวนเรือ “เปิดเล เขเรือ” การประกวดประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้ การแสดงดนตรีลานราตรี


วันที่ ๘ มีนาคม ร่วมสนุกสนานกับการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันขูดมะพร้าว ทิ่มข้าวเม่า ปีนเสาน้ำมัน ฯลฯ การเสวนา “ลันตาบ้านเรา อนาคตลันตา” บ้านเมืองของเราจะไปในทิศทางไหนดี ปิดท้ายด้วยการแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรีลานราตรี
วันที่ ๙ มีนาคม ร่วมอิ่มอร่อยกับการประกวดเมนูพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ของคนลันตา “แกงแพะ ข้าวยำ ปลาย่างเครื่อง ยำหอยติบ มะพร้าว ๒ น้ำ” และการแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรีลานราตรี
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา โทร ๐๖๓ ๙๐๔ ๑๓๔๐
“น้ำใส ป่าไม้สวย รวยเกาะ เหมาะทิวทัศน์ สัตว์น้ำอุดม ชมปะการัง ฝั่งลันตา”
***กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกเทศกาลงานลานตา ลันตาเป็น ๑ ใน ๖ เทศกาล/ประเพณีของประเทศ เพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗