เช้าวันนี้! ตำรวจจราจร จิตอาสา ร่วมอำนวยความสะดวกการจราจร หน้าโรงเรียนสังข์ทองวิทยา เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด

กระบี่: เช้าวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.20 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร 2 นาย ร่วมกับจิตอาสาจราจร 1 นาย รวมเป็น 3 นาย ร่วมอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสังข์ทองวิทยา ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน นักเรียน นักศึกษา ที่มาส่งบุตรหลาน และผู้ปกครองที่มารับบุตรหลาน เน้นการจัดระเบียบการจราจร ให้สัญญาณไฟจราจร ควบคุมการจราจร ตลอดจนแนะนำเส้นทางเลี่ยง เพื่อความคล่องตัวในการสัญจร


นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง โดยขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


ผลการปฏิบัติงาน:

  • การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสังข์ทองวิทยาเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ใช้รถใช้ถนน นักเรียน นักศึกษา สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
  • ผู้ใช้รถใช้ถนน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดี

ภาพรวม:

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จิตอาสา และความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสังข์ทองวิทยาเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ