พุทธศาสนิกชนจังหวัดกระบี่ และนักท่องเที่ยว แห่เข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

 พุทธศาสนิกชนจังหวัดกระบี่ และนักท่องเที่ยว แห่เข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ขณะที่จังหวัดกระบี่พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ มาประดิษฐาน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัดบางโทง ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ มาประดิษฐาน เพื่อร่วม เฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และให้ศาสนิกชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ในส่วนของภาคใต้ ระหว่างวันที่วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2567 นั้น ในวันนี้(24 ก.พ.67) พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้เดินทางมาท่องเที่ยว และร่วมลงชื่อลงบนผ้าไตร ในพิธีห่มพระมหาธาตุเจดีย์ สวดมนต์ไหว้พระ แห่ผ้าไตรรอบฐานพระมหาธาตุเจดีย์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ส่งผลให้บรรยากาศในวัดต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากสำหรับกำหนดการในพิธีอัญเชิญและประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ในส่วนของภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นที่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัดบางโทง จังหวัดกระบี่นั้น เบื้องต้นวันที่ 14 มีนาคม 2567 จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากจังหวัดอุบลราชธานี มายัง ท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่ จากนั้นจะอัญเชิญไปประดิษฐานชั่วคาว ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ.อ่าวลึก ก่อนจัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ที่ประกอบด้วย ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ 10 เชือก ริ้วธง และผู้อัญเชิญที่แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. จากถนนทางหลวงแผ่นดิน 415 สายนาเหนือ-เขาพนม ไปประดิษฐานยังมณฑปมหาธาตุวชิรมงคล และจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 20.00 น. จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยคาดว่า จะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางเข้าสักการะจากทั่วภาคใต้ วันละ 100,000 คนขอบคุณภาพจากเพจ : นาย เสื่อม นะ ขวัญสถาพรกุล