เทศบาลเมืองกระบี่ ร่วมสร้างสังคมปลอดโรค ฉีดวัคซีนฟรี! สุนัข แมว

เทศบาลเมืองกระบี่ เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนและสัตว์เลี้ยง จึงขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขและแมว นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆรายละเอียดโครงการ

 • เรื่อง สุนัขและแมว ที่มีอายุ 2 เดือนขึ้นไป
 • สถานที่
  • สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
  • ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ (ตามกำหนดการ)
 • ระยะเวลา
  • ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
  • วันเสาร์ - อาทิตย์ (ตามกำหนดการ)
 • เอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สมุดประจำตัวสัตว์เลี้ยง (ถ้ามี)

ทำไมต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า?

 • โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคร้ายแรงที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน และเสียชีวิตได้
 • การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • วัคซีนมีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และไม่มีผลข้างเคียง

เทศบาลเมืองกระบี่ ขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างสังคมปลอดโรค ปลอดภัย สำหรับทุกคน

#เทศบาลเมืองกระบี่ #ฉีดวัคซีนฟรี #สุนัข #แมว #โรคพิษสุนัขบ้า