นายสมชาย พงพันธุ์ ประสานผู้ใจบุญซ่อมแซมหลังคามัสยิดบนควน บ้านหนองทะเล


นายสมชาย พงพันธุ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองม่วงและอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคลองม่วง ม.2 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ได้ประสานผู้ที่มีจิตศรัทธา โดยเฉพาะนายพิเชษฐ์ นพพภาค และ น.ส.อุษณีย์ ปัญญาวรฉัตร ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 118,000 บาท เพื่อซ่อมแซมหลังคามัสยิดบนควน บ้านหนองทะเล

.
นายสมชาย เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจาก นายเต็น อาจบำรุง ที่ปรึกษาและผู้ดูแลมัสยิด และ นายอุสมาน ปราสาท ชาวบ้านในชุมชนบนควน บ้านหนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ว่าหลังคามัสยิดบนควน บ้านหนองทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ละหมาดและมีการสอนการเรียนศาสนาของคนในชุมชน ได้รั่วมาเป็นเวลาประมาณ 2 ปีแล้ว จึงได้ประสานไปยังผู้ที่มีจิตศรัทธาเพื่อขอความช่วยเหลือ


นายสมชาย ได้เข้าไปหาข้อมูลของสถานที่ดังกล่าว พบว่าได้มีการละหมาดและมีการเรียนการสอนศาสนาชาวบ้านในชุมชน และอาคารดังกล่าวได้มีการรั่วของน้ำจริง และเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม อีกทั้งเห็นว่าสามารถลดปัญหาของสังคมได้ จึงได้ดำเนินการประสานทีมงาน จนดำเนินการสร้างหลังคาใหม่ครอบหลังคาเดิมจนแล้วเสร็จ


“ผมเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญต่อชุมชน จึงอยากที่จะช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ชาวชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป” นายสมชาย กล่าว


ทั้งนี้ ชาวชุมชนบนควน หนองทะเล ต่างรู้สึกขอบคุณนายสมชายและคณะผู้ใจบุญที่ได้เข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคามัสยิด ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถประกอบศาสนกิจและการเรียนการสอนศาสนาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น