กระบี่ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา ณ จังหวัดพังงา

      วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 น.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา//

# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่