สายการบิน Finnair ได้ฤกษ์กลับมาทำการบินเส้นทางกรุงเฮลซิงกิ - กระบี่ อีกครั้ง

#รุ่งทิพย์หยิบมาคุย ในรายการ #เปิดโลกยามเช้าชาวกระบี่ กับ #ดีเจรุ่งทิพย์ #fm104กระบี่ #วิทยุกระบี่ #ท่องเที่ยว #กระบี่ 


สายการบิน Finnair ได้ฤกษ์กลับมาทำการบินเส้นทางกรุงเฮลซิงกิ - กระบี่ อีกครั้งแล้วในวันนี้ ชี้ส่งสัญญาณที่ดีต่อการท่องเที่ยวกระบี่  การหวนกลับมาบินเส้นทางกรุงเฮลซิงกิ-กระบี่ อีกครั้ง ของสายการบิน FINNAIR ในครั้งนี้นับเป็นสัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย กลับมาการเปิดประเทศอีกครั้งเป็นเที่ยวบินแรกในการเปิดประเทศ ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับภายใต้มาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

         เริ่มจากการตรวจวัดคัดกรองอุณหภูมิ ตรวจสอบเอกสารเข้าราชอาณาจักรผ่านระบบ  Thailand pass โดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคจะทำการตรวจสอบเอกสารดังนี้  Passport  QR Code Thailand pass ผลการตรวจ  RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ความครบถ้วนของเอกสาร หลังจากได้รับอนุญาตคนเข้าเมือง ผู้เดินทางรับกระเป๋า และสัมภาระจากสายสะพายลำเลียงกระเป๋า จุดที่ 4 ด่านศุลกากร จุดที่ 5 ลงทะเบียนผู้เดินทางกับโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน  SHA +/AQ เพื่อขึ้นรถบัสระบบปิดมีมาตรฐาน  SHA +/AQ เป็นรายบุคคล จากนั้นผู้โดยสารออกจากสนามบินไปยังจุด  Swab center ของโรงพยาบาลคู่สัญญา จากนั้นนำผู้โดยสารเข้าสู่โรงแรมหรือสถานที่พัก โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะได้นำคณะผู้บริหารรัฐและเอกชนแจกของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว
✈️✈️✈️
   1 ธันวาคม 2564 ณ ท่าอากาศยานกระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย     นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ นางสาวสาริมา จินดามาตย์ รองผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ นายนัทที อดิศราลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายอภิชิต อินทจันทร์ ผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับสายการบิน Finnair เที่ยวบิน AY155 เส้นทางกรุงเฮลซิงกิ-กระบี่ โดยมีผู้โดยสารเดินทางมาพร้อมลูกเรือ รวมจำนวน 96 คน 

นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกระบี่กล่าวว่าสายการบิน Finnair เป็นสายการบินต่างประเทศสายการบินแรกที่กลับมาบินเข้ากระบี่  โดยนำนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐฟินแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดนอร์ดิก ทั้งนี้ในปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐฟินแลนด์เดินทางมาประเทศไทย จำนวน 128,012 คน สร้างรายได้ 10,121.86 ล้านบาท และมีการเดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่จำนวน 63,375 คน สร้างรายได้ 5,011.03 ล้านบาท สำหรับสายการบิน Finnair  เป็นสายการบินสำคัญที่นำนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย ดังนั้นการกลับมาบินเส้นทางกรุงเฮลซิงกิ-กระบี่ อีกครั้งของสายการบิน Finnair ในครั้งนี้นับเป็นสัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวม

นายอรรถพร  เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับตารางบินฤดูหนาว สายการบิน Finnair จะทำการบินเส้นทางกรุงเฮลซิงกิ-กระบี่ เข้า-ออก สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (ระหว่างวันที่ 1, 8 - 31 ธันวาคม 2564 และระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 24 มีนาคม 2565) ทั้งหมด 18 เที่ยวบิน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจากตลาดฟินแลนด์และตลาดนอร์ดิกได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564    และไตรมาส 1 ปี 2565 และกรมท่าอากาศยานได้อนุมัติจัดสรรเวลาการบินให้เที่ยวบินระหว่างประเทศทำการบินที่   ท่าอากาศยานกระบี่เพิ่มเติมในเดือนธันวาคมนี้ คือเที่ยวบิน Charter flight โดยสายการบิน TUI FLY NORDIC จากหลายเมือง ได้แก่ เฮลซิงกิ, ออสโล, สตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา, กอทเทนเบิร์ก รวมทั้งหมด 10 เที่ยวบินเข้า-ออก โดยทำการบินวันที่ 18, 22, 23, 29, 30 ธันวาคม 2564 และสายการบิน SCOOT AIRLINES เส้นทางบิน สิงคโปร์-กระบี่-สิงคโปร์ ทำการบินในทุกวันอังคาร วันศุกร์ วันเสาร์ ของสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 26 เที่ยวบินเข้า-ออก มายังท่าอากาศยานกระบี่
...

ข่าวกระบี่