ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - 2564 ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

การได้กลับมาเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมๆกับการรักษามาตราการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

#ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - 2564 ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
----------------------
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2564  เวลา 15.00 น 
ณ ร้านอาหาร ก้อยกุลากาสัย อ่าวนางแลนด์มาร์ค 

✅นาย อนุวรรตน์  โหมดพริ้ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - 2564 ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  
✅โดยมี นางสาวศศิธร  กิตติธรกุล  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน 
✅นายสมศักดิ์  กิตตติธรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  กล่าวต้อนรับ  และกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ักับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ 
✅หลังจากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้  ตอนท้ายมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
✅นางสาวศศิธร  กิตติธรกุล  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวต่อเป็นสมัยที่ 2   
✅ทั้งนี้นายนัทที  อดิศราลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่,  ✅นายอุทิศ  ลิ่มสกุล  ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ 
✅นางสาววิชุพรรณ  ภูเก้าล้วน  ศรีสัญญา  นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ 
✅ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  และได้ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
Cr. ศุภมล ม้าเฉี่ยว
...
 

ข่าวกระบี่