กระบี่ซักซ้อมแผนข้อปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)จังหวัดกระบี่ซักซ้อมแผนข้อปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) จำลองสถานการณ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมาไปเข้าที่พักโรงแรม ณ หาดไร่เลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่


วันนี้ ( 23 มิ.ย. 64 ) นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมด้วย นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายสมบูรณ์ หง้าฝา ประธานชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์แหลมพระนาง นายวิเชษฐ์ ขวัญข้าว ปลัด อบต. อ่าวนางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมและซักซ้อมแผนข้อปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure-SOP) จังหวัดกระบี่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) รูปแบบการรับนักท่องเที่ยวของ 3 พื้นที่นำร่องในจังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี, ไร่เลย์ ,เกาะไหง) เตรียมความพร้อมจังหวัดกระบี่ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป รวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคำนึงถึงรูปแบบการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวพร้อมการประชาสัมพันธ์รับนักท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าวของจังหวัดจังหวัดกระบี่ต่อไป


โดยในวันนี้ได้มีการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาด ไร่เลย์เพื่อปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้มัความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ///


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ปานอุมา แหละยุหีม
23 มิถุนายน 2564