ปลดล๊อค”เอทานอล”ผลิตเจลล้างมือขออนุญาตสรรพสามิตเพียงที่เดียว


ปลดล๊อค”เอทานอล”รับมือโควิด-19 พลังงานจับมือคลัง แก้ระเบียบให้สามารถนำเอทานอลวันละ 1 ล้านลิตรที่สำรองไว้ใช้ผลิตน้ำมัน มาผลิตเจลล้างมือและทำความสะอาดได้ โดยลดขั้นตอนยื่นขอที่กรมสรรพสามิตเพียงที่เดียว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงถึงกรณีการนำแอลกอฮอล์ เอทานอลในการผลิตน้ำมันมาใช้ในการผลิตเจลล้างมือและเพื่อการทำความสะอาดว่า หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงพลังงานได้ประสานงานกับกรรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังมาตลอดเพื่อให้ดำเนินการในการปลดลอคให้สามารถนำ เอทานอลมาใช้ในการผลิตเจลล้างมือและทำความสะอาดได้

และเมื่อวันที่ 6 มี.ค. กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศ 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นการประกาศให้โรงงานผลิตเอทานอล ที่มีอยู่ 26 แห่งในประเทศสามารถบริจาคเอทานอลเพื่อผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ได้ ส่วนฉบับที่สอง อนุญาตให้สามารถขายเอทานอลเพื่อใช้ผลิตเจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดได้ แต่ให้อยู่ในการดูแลของกระทรวงพลังงาน ว่าจะอนุญาตให้ 26 โรงงานดังกล่าวขายเอทานอลได้ในปริมาณเท่าใด เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตเพื่อใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและใช้ในด้านการแพทย์

หลังจากกรมสรรพสามิต ปลดลอคโดยแก้ระเบียบจากสถานการณ์ที่มีความต้องการใช้เอทานอลเพื่อนำมาผลิตเป็นเจลล้างมือ และทำความสะอาดเพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)กระทรวงพลังงาน ได้ส่งหนังสือไปที่กรมสรรพสามิตเพื่อแจ้งให้พิจารณาอนุญาตนำเอทานอลไปผลิตเจลล้างมือและทำเพื่อทำความสะอาดได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสถานการณ์เร่งด่วน และมีปริมาณเอทานอลสำรองเพียงพอในการใช้ในภาคพลังงานและเพียงพอสำหรับผลิตเจลล้างมือได้ โดยขอให้กรมสรรพสามิตมีการรายงานสรุปปริมาณที่อนุญาต เพื่อกระทรวงพลังงาน จะได้ติดตามสถานการณ์การผลิตเอทานอลให้สมดุลต่อไป และต่อจากนี้ไปโรงงานผลิตเอทานอลที่จะจำหน่ายกับผู้ผลิตเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดให้ยื่นขออนุญาตที่กรมสรรพสามิตเพียงที่เดียวเพื่อให้การดำเนินการสะดวกขึ้น และจะทำให้มีปริมาณเอทานอลหมุนเวียนเพิ่มขึ้นวันละ 1 ล้านลิตร

สำหรับกำลังการผลิตปัจจุบันของโรงงานเอทานอลที่นำมาใช้กับภาคพลังงาน มีกำลังการผลิตประมาณ 6.3 ล้านลิตรต่อวัน โดยมีจำนวนโรงงานเอทานอลทั้งสิ้น 26 โรงงาน ในขณะที่การใช้เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 4.4 ล้านลิตรต่อวัน

“ขอให้มั่นใจว่า กระทรวงพลังงานสามารถบริหารจัดการ นำกำลังการผลิตเอทานอลส่วนเกินมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป โดยไม่กระทบกับภาคพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการกำกับดูแลให้มีการใช้เอทานอลเป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว
...

ข่าวกระบี่