ทูตนอร์เวย์ เข้าพบ "สนธิรัตน์" สนใจนโยบาย Energy for All


วันนี้ (13 ก.พ.63) นางแชสตี เริดส์มูน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยโดยรวม ปัจจุบันกระทรวงพลังงานมีนโยบายหลัก คือ Energy For All พลังงานเพื่อประชาชน เป็นนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ในการนี้นางแชสตี เริดส์มูน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ได้นำเสนอความสนใจต่อด้านพลังงานในประเทศไทย อย่างเช่น บริษัท Alibel ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาตินอร์เวย์ ได้สร้าง Platform Moduls ในแหลมฉบังให้กับ Equinor ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเพิ่งได้รับสัญญาจัดสร้างพลังงานลมมหาสมุทรสำหรับ Equinor และยังมีบริษัทของนอร์เวย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง การรื้อถอน ธุรกิจ LNG และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ที่ครอบคลุมทั้ง รถ เรือ และรถโดยสารสาธารณะ


ในส่วนของประเทศไทย ได้ให้นโยบายของกระทรวงพลังงานเรื่อง Energy for All ที่สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยสามารถนำเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่มีแนวโน้ม ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง เพื่อมาช่วยบริหารราคาค่าไฟฟ้าในภาพรวมไม่ให้สูงเกินไป

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงท่าทีของประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลาง LNG ในภูมิภาคอาเซียนและขยายไปในภูมิภาคเอเชีย เช่น อินเดีย และจีน ในอนาคต สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม ยานยนต์ไฟฟ้า โดยกระทรวงพลังงานจะมีบทบาทในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น สถานีอัดประจุไฟฟ้า


สำหรับความร่วมมือในอนาคต กระทรวงพลังงาน ยินดีที่จะผลักดันโครงการความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยและนอร์เวย์ ทั้งโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และโครงการใหม่ภายใต้กรอบนโยบาย Energy for All โดยจะให้ความสำคัญกับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อน ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานยินดีหากบริษัทของนอร์เวย์จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้น
...

ข่าวกระบี่