สนธิรัตน์”แจง ไม่“ชงเอง กินเอง”งบฯ กองทุนพลังงาน


“สนธิรัตน์” ชี้แจงการตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองฯ กองทุนพลังงานโปร่งใส การตั้งตัวแทนสำนักงานสุขภาพแห่งชาติร่วมเป็นอนุกรรมการฯเพื่อให้ร่วมกลั่นกรองโครงการภาคประชาชนให้รอบคอบ ไม่ได้มีเจตนาตั้งธง “ชงเอง กินเอง”ตามที่วิจารณ์ และอนุกรรมการกลั่นกรองฯไม่มีอำนาจอนุมัติโครงการใด ๆ ทั้งสิ้น

หลังเวปไซต์แห่งหนึ่งลงบทความ ตั้งข้อสังเกตถึงการบริงานงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ โดยการแต่งตั้งคนใกล้ชิด และเลขานุการรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการกลั่นกรองงบกองทุนฯ ที่อาจเป็นการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส ซึ่งอาจเข้าทำนองการ “ชงเอง กินเอง” นั้น
ล่าสุดนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงถึงกรณีดังกล่าวว่าที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนฯ หนึ่งในองค์การที่มีการพูดถึงกันคือสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บูรณาการกับกระทรวงพลังงาน และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติก็เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้กำกับของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องไปตั้งเพื่อชงเองกินเองอะไรเลย

การตั้งตัวแทนสำนักงานสุขภาพแห่งชาติร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเพราะเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการภาคประชาชนและมีความรู้ด้านการจัดการภาคชุมชน จึงเชิญมาร่วมโดยส่งตัวแทนเข้ามาเพื่อร่วมเป็นอนุกรรมการ เพื่อเข้ามาเพื่อร่วมกลั่นกรองโครงการภาคประชาชน

“เราอยากเห็นโครงการอนุรักษ์พลังงานในปีนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆ และประโยชน์ต่อชุมชนจะมีใครรู้ดีเท่ากับคนที่รู้จักชุมชน และรู้ว่าชุมชนไหนจะได้ประโยชน์เหล่านั้น ไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเลย” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า กรณีการวิพากษ์วิจารณ์การตั้งบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมืองเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ด้วยนั้น ก็ถือเป็นตัวแทนของฝ่ายการเมืองที่จะเข้าไปช่วยกลั่นกรองเป็นเพียงหนึ่งเสียง และอนุกรรมการกลั่นกรองก็ไม่ได้มีใครมีอำนาจในการอนุมัติอะไรได้ทั้งนั้น เป็นเพียงการไปตั้งเกณฑ์ในการพิจารณา ถ้าโครงการใดเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับการพิจารณาโดยกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ไม่ได้ไปชี้ว่าโครงการไหนได้ โครงการไหนไม่ได้ เป็นเพียงการไปตั้งเกณฑ์ให้รอบคอบโดยมาจากทุกภาคส่วน ตนในฐานะที่ดูและกระทรวงพลังงานน้อมรับคำวิจารณ์และไม่สบายใจถ้าถูกมองว่ามีการดำเนินการไม่โปร่งใส ทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานก็ไม่สบายใจที่ถูกมองว่าไม่โปร่งใสทั้งที่เราตั้งมาด้วยเจตนาดี

“ก็ดีครับอะไรที่มองว่าไม่โปร่งใสเราก็จะดูแลแก้ไขปัญหา พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กรรมการที่ตั้งใจเข้ามาช่วยงานก็ถอดใจ ไม่อยากที่จะมาเป็นเป้าและไม่สบายใจ ซึ่งในตอนนี้ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย คนที่เขียนเรื่องนี้ก็ต้องขอความเป็นธรรม กรณีที่มีฝ่ายการเมืองเข้ามาเป็นอนุกรรมการ เพราะตัวผมก็เป็นฝ่ายการเมือง ถ้าไม่มีฝ่ายการเมืองแล้วเราจะทำอย่างไรต่อ แต่เราก็เข้าใจข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากินเองชงเอง แต่ตรงข้ามเรามีเจตนาทำให้รอบคอบโดยให้องค์กรต่างๆ เข้ามาช่วยผลักดันโครงการ”

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่าโครงการของกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้มีเพียงโครงการสูบน้ำบาดาลโดยโซล่าร์เซลล์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หนึ่งในโครงการที่คาดหวังมากคือโครงการพลังงานชุมชนที่จะใช้พลังงานในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ที่เมื่อมีพลังงานจากโซล่าร์เซลล์แล้วสามารถนำไปต่อยอดในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ซึ่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะต้องพิจารณาทุกโครงการอย่างรอบคอบ และเป็นครั้งแรกของกระทรวงพลังงานที่มีการตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลหลังอนุมัติโครงการ เพื่อเป็นกลไกตัดปัญหาวิพากษ์วิจารณ์การอนุมัติโครงการที่ไม่โปร่งใส ซึ่งทุกโครงการที่เสนอมาและผ่านการพิจารณาอนุมัติจะมีการเปิดเผยทางเว็บไซต์ เพื่อให้มีการตรวจสอบได้
...

ข่าวกระบี่