วันนี้เฮลั่น ! “สนธิรัตน์” เซฟเงินในกระเป๋าเติม B10 ถูกกว่า B7 ถึง 3 บาท


“สนธิรัตน์” นั่งหัวโต๊ะประชุม กบน. ไฟเขียวปรับโครงสร้างอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซล ส่งผลให้ดีเซล B10 ถูกกว่า B7 มากถึง 3 บาท มีผลในวันนี้ หวังดึงดูดประชาชนหันมาใช้บริการรองรับวันที่ 1 มี.ค.นี้ ปั๊มทุกแห่งเปิดขาย B10 ทั่วประเทศ

ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ครั้งล่าสุดรองรับการกำหนดวันที่ 1 มีนาคม 2563 ให้สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งทั่วประเทศจำหน่ายน้ำมันดีเซล B10 จึงได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการ โดยเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลจากส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลปัจจุบัน เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนจากใช้ดีเซล B7 มาใช้ดีเซล B10 มากขึ้น


พร้อมกันนี้ได้กำหนดค่าการตลาด ให้ดีเซล B10 มีค่าการตลาด 1.85 บาท ส่วนดีเซล B20 เหลือ 1.55 บาท และดีเซล B7 เหลือ 1.50 บาท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจำหน่าย ดีเซล B10 อีกทางหนึ่งนั้น

ล่าสุดวันที่ 27 ก.พ.63 ที่ผ่านมา นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ โดยกลุ่มน้ำมันดีเซล จะเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนฯในส่วนของดีเซล B7 จากเดิม 25 สตางค์ต่อลิตร เก็บเพิ่ม 75 สตางค์ต่อลิตร เป็น 1 บาทต่อลิตร ส่วนดีเซล B10 เดิมชดเชย 2 บาทต่อลิตร ชดเชยเพิ่มอีก 50 สตางค์ต่อลิตร เป็นชดเชย 2.50 บาทต่อลิตร และดีเซล B20 เดิมชดเชย 3.91 บาทต่อลิตร ชดเชยเพิ่ม 50 สตางค์ต่อลิตร เป็นชดเชย 4.41 บาทต่อลิตร

เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้เกิดส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่างน้ำมันดีเซล B10 ถูกว่าน้ำมันดีเซล B7 อยู่ที่ 3 บาทต่อลิตร จากเดิมอยู่ที่ 2 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซล B20 จะถูกกว่าน้ำมันดีเซล B7 อยู่ที่ 3.50 บาทต่อลิตร จากเดิม 3 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 63 เป็นต้นไป


นายวีระพล กล่าวอีกว่า สภาพคล่องกองทุนฯหลังจากปรับอัตราเงินดังกล่าวแล้ว จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ ในส่วนของน้ำมันติดลลบ 819 ล้านบาทต่อเดือน จากเดิมติดลบอยู่ที่ 413 ล้านบาทต่อเดือน และเมื่อรวมกับ LPG ที่ส่งเงินไหลเข้ากองทุนน้ำมันฯ 32 ล้านบาทต่อเดือน จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องติดลบ 787 ล้านบาทต่อเดือน ปัจจุบัน ณ วันที่ 26 ก.พ.63 ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันฯ มีเงินอยู่ที่ 36,005 ล้านบาท แบ่งเป็นน้ำมัน 41,522 ล้านบาท และ LPG ติดลบอยู่ที่ 5,517 ล้านบาท...

ข่าวกระบี่