รัฐบาลไทยมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุรัฐบาลไทยมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและให้ความสำคัญในการพัฒนา ขีดความสามารถของบุคคลและระบบกู้ชีพกู้ภัย ตามมาตรฐานสากล

วันนี้ (23 มกราคม 2563) ที่ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าว โครงการความร่วมมือสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 และสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสภาวัฒนธรรมไทย – จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์จัดขึ้น โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายหม่า เฟิ่ง ชุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา, พลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3, พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ,นายสุพจน์รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และMr.หวังเกอ หัวหน้าชุดมูลนิธิพีซแลนด์ เข้าร่วม

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 ตำรวจภูธรภาค 8 กรมเจ้าท่า มูลนิธิพีซแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์รวมถึงภาคเอกชนทุกกลุ่มที่ได้ร่วมมือ จัดการฝึกซ้อมเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ ดังกล่าว ซึ่งการเตรียมความพร้อม ถือเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญ โดยในพื้นที่ฝั่งอันดามัน มีทัพเรือภาคที่ 3 ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อันดามันทั้งหมด ซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆอย่างพร้อมเพียงซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตปีละ 14-15 ล้านคน โดยกิจกรรมถือเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างภาครัฐและเอกชน ถึงจะมีหน้าที่ในการร่วมกันดูแลความปลอดภัยและอุบัติภัยต่างๆให้แก่ประชาชน โดยขอให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ ขององค์กรต่างๆ ที่มีภารกิจหน้าที่ในเรื่องนี้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ขอสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือภาคพื้นยุโรป หรือ จากออสเตรเลียจากรัสเซีย จากอินเดียและทุกภูมิภาคที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต โดยเราจะดูแลนักท่องเที่ยว เปรียบเสมือนญาติมิตรของเรา เพราะฉะนั้น ขอให้มีความมั่นใจ ในระบบความปลอดภัย ของไทย ที่จะพัฒนา ให้ได้ตามมาตรฐานสากล ในระดับที่นานาชาติให้การยอมรับและขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ให้แพร่หลายไปทั่วโลก โดยในโอกาสนี้วันตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่ก็ขออวยพรให้ทุกท่าน มี สุขภาพแข็งแรงและท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างมีความสุข

สำหรับความต้องการของจังหวัดภูเก็ต ในส่วนที่มีความต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการกู้ชีพกู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ก็จะพยายามดูในส่วนของงบประมาณซึ่งหากอยู่ในระเบียบราชการมีความถูกต้องก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีความต้องการ เรือ ที่มีประสิทธิภาพในการที่จะดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในทะเลอันดามันซึ่งจะพยายามหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณมาจัดซื้อเรือดังกล่าว เพื่อให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอในการที่จะรองรับการดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตปีละกว่า 14-15 ล้านคน โดยในอนาคตอาจจะมีถึง 20 ล้านคน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจะต้องมีความพร้อม ในการดูแลความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยว

ส่วนในประเด็นความมั่นใจด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล โดยหลังจากที่รัฐบาลได้ทำความเข้าใจได้ และทำหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงออกถึงความจริงใจ เชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวชาวจีน มีความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น รวมถึงการที่หลาย คณะจากประเทศไทยได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นด้วยเช่นกัน และ การฝึกซ้อมวันนี้ก็เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งในการความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่ได้เห็นหน่วยราชการต่างๆร่วมทั้งภาคเอกชนของไทยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการฝึกพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลกรอยู่ในหน่วยงานให้มีความพร้อมเต็มที่ เช่น ทัพเรือภาคที่3 จะดูแลฝั่งอันดามันตั้งแต่ระนองไปจนถึงสตูล ส่วนฝั่งอ่าวไทยเราก็มีทัพเรือภาคที่1 ,ทัพเรือภาคที่ 2 ดูแลตั้งแต่ สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมในการดูแลพื้นเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องกฎหมายและระเบียบเข้มงวดมากขึ้น

#สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์
#ฝึกปฏิบัติงานอาสากู้ภัยระหว่างไทย-จีน
#มูลนิธิพีซแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com