วินัย ไกรบุตร นำทัพแถลงข่าว เดินวิ่งการกุศล รวมพลคนรักวิ่ง นัดรวมพล รวมพลัง


ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคนกระบี่ วินัย ไกรบุตร นำทัพรวมพลคนรักวิ่ง แถลงข่าว เดินวิ่งการกุศล รวมพลคนรักวิ่ง นัดรวมพล รวมพลัง ฮาล์ฟ มาราธอนครั้งที่ 1 เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทั้ง 11 แห่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ คาดมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า กว่า 2,000 – 7,000 คน


วันที่ 13 ม.ค.63 ที่โรงแรม AVANI ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ นายหัฒศนัย ไกรบุตร หรือ นายวินัย ไกรบุตร ดารานักแสดงหนังชาวกระบี่ ผู้ริเริ่มโครงการวิ่ง รวมพลคนรักวิ่ง นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ นายแพทย์ วิทยา วัฒนาเรืองโกวิทย์ นายแพทย์ สสจ.กระบี่ นายภิญโญ จันทสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริการช่องทางจัดจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน ผู้สนับสนุนหลัก งานเดินวิ่งการกุศล รวมพลคนรักวิ่ง นัดรวมพล รวมพลัง ฮาล์ฟ มาราธอนครั้งที่ 1 และนางสาวธาริกา ภูเก้าล้วน ผู้บริหารโรงแรม Anda Seatale ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ผู้สนับสนุนโครงการรวมพลคนรักวิ่ง
ร่วมกันแถลงข่าว งานเดินวิ่งการกุศล รวมพลคนรักวิ่ง นัดรวมพล รวมพลัง ฮาล์ฟ มาราธอนครั้งที่ 1 เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (สถานีอนามัย) ทั้ง 11 แห่งในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และเพื่อสาธารณะประโยชน์ชุมชนที่ขาดแคลน ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยตั้งเป้าหมายมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 – 7,000 คน
นายหัฒศนัย ไกรบุตร หรือนายวินัย ไกรบุตร ดารานักแสดงหนังชาวกระบี่ ผู้ริเริ่มโครงการวิ่ง รวมพลคนรักวิ่ง กล่าวว่า เดินวิ่งการกุศล รวมพลคนรักวิ่ง นัดรวมพล รวมพลัง ฮาล์ฟ มาราธอนครั้งที่ 1ที่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อโรงพยาบาลชุมชน 11 แห่งในเขต อ.เมือง จ.กระบี่ โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับโรงพยาบาลชุมชน และอีกส่วนหนึ่ง ประมาณ 20 % ก็จะมอบให้กับโรคของวินัย ไกรบุตร โรคตุ่มน้ำพอง โดยบริจาคให้กับ นพ.ประวิตร อัศวานนท์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตุ่มน้ำพองต่อไป


สำหรับงานเดินวิ่งการกุศล รวมพลคนรักวิ่ง นัดรวมพล รวมพลัง ฮาล์ฟ มาราธอนครั้งที่ 1 ประกอบด้วย Fun Run 4.5 km. (4.5 กิโลเมตร) ราคาค่าสมัคร 500 บาท สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ : เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล 1 เหรียญ, หมายเลขติดเสื้อ 1 แผ่น, ถ้วยรางวัลสาหรับผู้เข้าเส้นชัย 10 อันดับแรกของทุกรุ่นอายุ
Mini Marathon 11.8 km. (11.8 กิโลเมตร) ราคาค่าสมัคร 550 บาทสิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ : เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล 1 เหรียญ, หมายเลขติดเสื้อ 1 แผ่น (จับเวลาแข่งขัน), ถ้วยรางวัลสาหรับผู้เข้าเส้นชัย 10 อันดับแรกของทุกรุ่นอายุ

Half Marathon 21 km. (21 กิโลเมตร) ราคาค่าสมัคร 700 บาท สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ : เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล 1 เหรียญ, หมายเลขติดเสื้อ 1 แผ่น,เสื้อ Finisher สาหรับนักวิ่งที่จบการแข่งขัน (จับเวลาแข่งขัน), ถ้วยรางวัลสาหรับผู้เข้าเส้นชัย 10 อันดับแรกของทุกรุ่นอายุ

VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะ ราคาค่าสมัคร 2,000 บาท สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ : เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล 1 เหรียญ, หมายเลขติดเสื้อ 1 แผ่น (จับเวลาแข่งขันเฉพาะระยะ 11.8K และ 21K) เสื้อ Finisher สาหรับนักวิ่งที่จบการแข่งขันในระยะ 21 กม และ premium gift และ Fancy 11.8 Km. ราคาค่าสมัคร 550 บาท / Fancy 21 Km. ราคาค่าสมัคร 700 บาท สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ : เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล 1 เหรียญ, หมายเลขติดเสื้อ 1 แผ่น (จับเวลาแข่งขันเฉพาะระยะ 11.8K และ 21K) เสื้อ Finisher สาหรับนักวิ่งที่จบการแข่งขันในระยะ 21 กม และ premium gift โดยสามารถติดต่อสอมถามได้ที่ https://www.teelakow.com/th/event/ruampol-running-lover-club

กระบี่ สิทธิชัย สิขวัตร 0876252974
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com