เชิญสายบุญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก 2 ก.พ. 2563


เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พระอาจารย์ชูศักดิ์ ปัญญาสักโก เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุแหลมสัก ได้จัดแถลงข่าวการจัด "พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ" ขึ้นประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ วัดมหาธาตุแหลมสัก ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563


ในการจัดทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้า โดยมีกำหนดการพิธี ดังนี้
..
วันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2563
เวลา 08.30 น. บิณฑบาตรภายในวัดฯ
เวลา 09.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ทอดผ้าป่าสามัคคี
เวลา 11.00 น. พิธีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ วัดมหาธาตุแหลมสัก

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวกระบี่ สวมใส่ชุดขาวหรือชุดสุภาพร่วมพิธีในงาน "พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ" ในวันที่ 2 ก.พ. 2563 ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com