ลำทับจัดแถลงข่าวจัดงาน Love Lamthap : รำลึกพระเศวต


อำเภอลำทับ แถลงข่าวจัดงาน Love Lamthap : รำลึกพระเศวต แสดงแสง สี เสียง สื่อผสมวิถีชีวิตชาวลำทับและวิธีการคล้องช้างจริง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น. ที่บ้านไร่ตะวันหวาน ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอลำทับ เป็นประธานแถลงข่าว โดยมีนางสาวัน ตัน ผู้บริหารบ้านไร่ตะวันหวาน นายวุฒิชัย เป็ดทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม นายมนัส แสนภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง พ.ต.อ.กิตติพงศ์ ทองทิพย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำทับ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในการจัดงาน แสง สี เสียง สื่อ ผสมวิถีชีวิตชาวลำทับและวิธีการคล้องช้าง Love Lamthap : รำลึกพระเศวต โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอลำทับ กล่าวว่า อำเภอลำทับ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดงาน Love Lamthap : รำลึกพระเศวต ขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอลำทับ เยาวชนคนรุ่นหลังได้รำลึก ถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เป็นพระยาช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นช้างสำคัญในตระกูลพรหมพงศ์ ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการคล้อง ในสมัยโบราณ เรียนรู้วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนที่เดินทางมาอาศัยในพื้นที่อำเภอลำทับ ร่วมกันสืบสานประเพณีวันลอยกระทง สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอลำทับ ทั้งนี้อำเภอลำทับ มีความภาคภูมิใจที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้ร่วมกันจัดงาน Love Lamthap : รำลึกพระเศวต สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของอำเภอลำทับ

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ พิธีบวงสรวง สถานที่ บริเวณลานรูปปั้นข้าง ณ บ้านไร่ตะวันหวาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลให้พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ จัดแสดงเกี่ยวกับวิธีการคล้องช้างโดยนำช้างจริงมาจัดแสดง และประวัติของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ การจัดแสดง แสงสี เสียง สื่อผสม วิถีชีวิตชาวลำทับ ในอดีต ทั้ง ๔ ตำบล การแสดงมโนราห์ หนังตะลุง ศิลปินพื้นบ้าน กิจกรรมสืบสารประเพณีลอยกระทง การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และอาหารพื้นบ้าน ของอำเภอลำทับ อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมยังคงเน้นถึงวิถีชีวิต บ่งบอกถึงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

ข่าว ศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่ ข่าวภาคใต้
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com