กระบี่จัดกิจกรรม”วันสตรีไทย” ประจำปี 2562


วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม”วันสตรีไทย” ประจำปี 2562 โดยมี นางลลิดา พันธุ์วิชาติกุล ประธาน กพสจ.กระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท อ.เมืองกระบี่
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ และทีมงาน พช.กระบี่ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดหลายภาคส่วน มีสตรีจากทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 800 คน


วันสตรีไทยถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ สตรีไทยในยุคปัจจุบัน จึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com