LANTA ADVENTURE RACE 2019 เปิดยิ่งใหญ่ จุดประกายให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน


LANTA ADVENTURE RACE 2019 เปิดยิ่งใหญ่โดยมีดาราชื่อดัง นักท่องเทีายว และผู้ชื่นชอบกีฬาเข้าร่วมจำนวนมาก จุดประกายให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา​ 07:30 น. พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน LANTA ADVENTURE RACE 2019 ณ สะพานสิริลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดย นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ. กระบี่ ได้กล่าว ต้อนรับ นักกีฬา ADVENTURE AND EXTREME RACE มีนักท่องเที่ยวจาก ทั่วโลก ชาวไทย และชาวกระบี่เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความอบอุ่นในฐานะเจ้าบ้าน โดนกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างความนิยมในการออกกำลังกาย พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนหันมาวิ่งออกกำลังกาย โดยนำ QUOTES OF MOHAMED FARAH นักวิ่งมาราธอน ของโลกชาวอังกฤษ มาสร้างแรงบันดาลใจ หรือเล่นกีฬาอย่างอื่นเป็นประจำ เป็นต้น โดยครั้งนี้ ดาราช่อง​ 7 สี​ หลุยส์ เฮสดาร์ซัน เข้าร่วมแข่งขันด้วย


LANTA ADVENTURE RACE 2019 จัดโดยมหาวิทยาลัยการกิฬาแห่งชาติ​ วิทยาเขตกระบี่​ ร่วมกับอำเภอเกาะละนตาจัดขึ้น โดยมุ่งพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นทางเลือก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในรูปแบบของกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism) ซึ่งจะมีนักกีฬใ ผู้ชม ผู้เชียร์ ผู้ติดตาม ทีมงาน เข้าร่วม ชมการแข่งขันกีฬา ร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมในการแข่งขัน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งจังหวัดกระบี่ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดเมืองกีฬา (Sport City) เนื่องจากมีศักยภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ คือมีการส่งเสริม การเล่นกีฬาและออกกาลังกาย มีการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ADVENTURE RACE วิ่ง​ ปั่น​ พาย ซึ่งมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ​ 550 คน


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com