(ชมคลิป) คนตัวD มีพลัง พร้อมสร้างสรรค์ให้คนไทยหัวใจฟู


  วันนี้ (19 กค.62) เวลา09.00 -16.00 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายสถานีวิทยุสร้างคนไทยหัวใจฟูภาคใต้ ณ โรงแรมรีเวอร์ฟร้อน จ.กระบี่ โดยมีนักจัดรายการวิทยุและสื่อมวลชนจาก จ.สุราษฎร์ธานี จ.ตรัง จ.พังงา และ จ.กระบี่ เข้าร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาตามโครงการคนไทยหัวใจฟูของเครือข่าย รวมทั้งนำ เสนอโครงการและกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของสื่อวิทยุแต่ละสถานีแต่ละจังหวัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน สื่อวิทยุที่เข้าร่วมมีความมุ่งมั่น ความตั้งใจและให้ความร่วมมืออย่างยอดเยี่ยม คาดว่าโครงการสร้างคนไทยหัวใจฟูประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและขยายเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วในโอกาสต่อไป....

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com