ดีเจ. รุ่งทิพย์เข้าร่วมสัมมนา การเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุขวันที่ 31 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี ดีเจ. รุ่งทิพย์  จันทร์คง ผู้บริหารสถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ F.M.104 Variety Radio เข้าร่วมสัมมนา การเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง


เวทีการอบรมการเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข กสทช. เรียนรู้ฝึกทักษะเพื่อใช้กับวิชาชีพ รับฟังและเก็บเกี่ยวความรู้เรื่องสุขภาพ หลังพิธีเปิดต้อนรับผู้เข้าอบรมแล้วในภาคเช้า 09.30-12.00 น. ได้รับความรู้ใหม่ๆ มากมายจากการบรรยาย “สุขภาพดีไม่มีขาย เรียนรู้ได้ง่าย ร่างกายแข็งแรง”โดย ภก.ภานุโชติ ทองยัง (เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม)...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com