กสทช.เสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแก้วสมุย คอนแวนชั่น 3 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท  อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กสทช.จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข ให้กับผู้ประกอบการสถานีวิทยุ นักจัดรายการวิทยุ จาก จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.ระนอง จ.ตรัง และ จ.กระบี่ จำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-2สิงหาคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและนักจัดรายการวิทยุผลิตรายการวิทยุเพื่อการสาธารณสุขในภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิตอลเรดิโอ ออกสู่ประชาชนต่อไป
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com