รถตู้โดยสารป้าย 30 กระบี่ยื่นหนังสือให้รัฐทบทวนการบังคับใช้ระบบ GPS


วันนี้ (15 ก.ค 2562) เวลา 09.00 น. นายวิจิต  ภัทดี ประธานชมรมรถตู้โดยสารไม่ประจำทางจังหวัดกระบี่และผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะไม่ประจำทางจังหวัดกระบี่ หมวดป้าย 30 ถึง 36 ประมาณ 20 กว่าคัน  ได้ยื่นหนังสือให้ ดร.สฤษฎ์พงษ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของผู้ประกอบการรถตู้สืบเนื่องจากการบังคับใช้ระบบ GPS ซึ่งสามารถสรุปปัญหาออกเป็นข้อๆ ดังนี้


1. การกำหนดใช้ความเร็วที่ 90 กม./ชม. ตลอดเส้นทาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จราจรในปัจจุบัน
2. ปัญหารถที่โดนใบสั่งจากระบบ GPS ที่ยังไม่ชำระค่าปรับ
3. ปัญหาคำสั่งจากกรมขนส่งแต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่ปฏิบัติไม่เหมือนกัน
4. ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (ค่าติดตั้ง GPS และค่าบริการรายปี)
5. ปัญหาการสุ่มจับสัญญาณ GPS
6. ปัญหาการอายัดทะเบียน
7. ปัญหาอื่นๆ


ซึ่งทาง ดร.สฤษฎ์พงษ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย ได้รับเรื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวในลำดับต่อไป


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com