เหล่ากาชาดกระบี่ชวนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 ก.ค.นี้


เหล่ากาชาดกระบี่ชวนประชาชนชาวกระบี่ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 ก.ค.นี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อาคารโรงเรียนต้นกล้าอันดามัน

เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อาคารโรงเรียนต้นกล้าอันดามัน อ.เมือง จ.กระบี่

ปัญหาการขาดแคลนโลหิต นับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย เพราะในประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตจำนวนมาก แต่ผู้ที่บริจาคโลหิตไม่เพียงพอ ทำให้ไม่มีโลหิตสำรอง โดยเฉพาะช่วงใกล้ปีใหม่ ใกล้เทศกาล จำเป็นต้องสำรองโลหิตเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าถ้าเราร่วมกันออกมาบริจาคโลหิต ปัญหานี้จะลดลงอย่างแน่นอน และที่สำคัญเราก็จะได้รับความสุขจากการที่เราเป็นผู้ให้อีกด้วย ดังนั้น ทางเหล่ากาชาดกระบี่จึงเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิต และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตผู้อื่นต่อไป

...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com