กระบี่เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่อ่าวนาง เน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น


กระบี่เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองจาก และ คลองยิงเสือให้ยั่งยืน เน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น

พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานการประชุมเตรียมข้อมูลแก้ไขปัญหาน้ำเสีย บริเวณคลองยิงเสือ และคลองจาก ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะหัวหน้าคณะชุดปฏิบัติการขยะ และน้ำเสีย นายชีระ วงศ์บูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ นาวาตรีชัยศิริ ขุนดำ เจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ นายสุพจน์ ชดช้อย ผอ. กองสาธารณะสุขสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ณ ประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดกระบี่ โดยได้นำเสนอข้อมูล และ ระดมความคิดเห็นหารือหาแนวทาง วางแผนการดำเนิน แก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำเสียคลองจาก คลองยิงเสืออย่างยั่งยืน โดยเบื้องต้นเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม โดยก่อนหน้านี้คณะปฏิบัติการลงตรวจสอบและตักเตือนผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัด ซึ่งจากการหารือคณะทำงาน สรุปแผนการปฏิบัติการแก้ไข โดยการปล่อยน้ำเสียจากต้นทางให้เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยให้ อบต. อ่าวนางขอความร่วมมือครัวเรือนและผู้ประกอบการอย่างจริงจัง คือ น้ำเสียต้องไม่ลง ต้องไม่มีน้ำสีดำปล่อยลงในคลอง ระยะนี้ชุดปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย อบต. เจ้าท่าภูมิภาค ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมติที่ประชุมขอความร่วมมือครัวเรือนและโรงแรม ห้ามปล่อยน้ำเสีย พร้อมบังคับใช้กฎหมายของทุกส่วนราชการ อย่างเข้มข้นและจริงจัง และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนดูในพื้นที่โดยเฉพาะ การปรับปรุงคลองดังกล่าวโดยองค์การจัดการน้ำเสียเป็นที่ปรึกษา จากนี้จะมีการหารือและประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com