มทบ.43 แถลงแผนถวายความปลอดภัยฯ เตรียมรับสด็จองค์ประธานทูบีนัมเบอร์วัน


วันนี้ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปกาสัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 พล.ต ภาสกร ทวีตา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 ประธานการประชุมชี้แจงแถลงแผนถวายความปลอดภัย ร่วมด้วย สัสดีจังหวัดกระบี่ พันเอกสุริยา รัตนกาญจนพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะทำงานฝ่ายต่างในการเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิและติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสริ์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 11 -14 มิถุนายน 62 สำหรับเส้นทางการเสด็จ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 จากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม ถึงแยกปลาลัง เลี้ยวซ้าย ถึงเทคนิคเลี้ยวขวา ถึงแยกโรงเรียน อบจ กระบี่ เลี้ยวซ้ายถึงแยกริมชล เลี้ยวซ้ายถึงโรงแรมที่ประทับพัก ระยะทาง 21 กิโลเมตร วันที่ 12 มิถุนายน 2562 จากโรงแรมที่ประทับพักมายังโงเรียน อบจ. กระบี่ เลี้ยวขวา ถึงแยกเทนิคเลี้ยวซ้ายถึงแยกคลองจิหลาสด เลี้ยวซ้าย ถึงแยกช่องพลี เลี้ยวซ้ายถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ออกจากโรงแรมที่ประทับ เลี้ยวขวาไปตามถนนเพชรเกษม ถึงท่าอกาศยานกระบี่ (ระยะทาง 21 กิโลเมตร) นอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรับเสด็จองค์ประธานโครงการ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการและประชาชนทั่วไปร่วมทูลเกล้า ถวายเงินสมทบมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE โดยกำหนดซ้อมขบวนรับเสด็จเสมือนจริงในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. จากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ไปยังควนขนุน จังหวัดพัทลุง และกลับมายังเส้นทางที่ประทับ จังหวัดกระบี่ เนื่องจากเสด็จเยี่ยมจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดต่อไป พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการแถลงแผนถวายความปลอดภัยและรายงานให้ทราบในทุกด้าน เพื่อเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติและมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด



...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com