ศปจ. เชิญสื่อมวลชนกระบี่ร่วมประชุมโครงการพลเมืองอาสา ปี 2


คณะทำงานพลเมืองอาสาร่วมพูดคุยวางแผนกระบวนการขับเคลื่อนพื้นที่ โครงการปีที่สอง
"เวทีประชุม สื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ จัดทำแผนลงพื้นที่ พลเมืองอาสา ปี 2"

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ได้เชิญแกนนำสื่อมวลชนในจังหวัดกระบี่ทุกสำนักเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร้านอาหารครัวระเบียบ อ.เมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อคืนข้อมูลโครงการและจัดทำแผนการลงพื้นที่ในเวทีระดับอำเภอของสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ในโครงการพลเมืองอาสา ปี 2 (โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562) เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากที่ไม่ได้รับสวัสดิการรัฐ กลุ่มคนเปราะบางทางสังคม รวมทั้งพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมดินโคลนถล่ม โดยมีแผนในการลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ และคัดกรองข้อมูลผู้ยากลำบากในระดับอำเภอ ดังนี้


2 ก.ค. 2562 เวทีอำเภอเหนือคลอง
4 ก.ค. 2562 เวทีอำเภออ่าวลึก
9 ก.ค. 2562 เวทีอำเภอเกาะลันตา
11 ก.ค. 2562 เวทีอำเภอเขาพนม
18 ก.ค. 2562 เวทีอำเภอเมือง
23 ก.ค. 2562 เวทีอำเภอลำทับ
24 ก.ค. 2562 เวทีอำเภอคลองท่อม
25 ก.ค. 2562 เวทีอำเภอปลายพระยา ]

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.)


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com