กระบี่เตรียมพร้อมจัดมหกรรมรวมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE และรับเสด็จองค์ประธาน


กระบี่เตรียมพร้อมจัดมหกรรมรวมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE และรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 12 มิ.ย. 62 ณ รร.อบจ.กระบี่

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมรวมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE และรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมปกาสัย ชั้น 2 ศาลากลาง เลขที่ 5
ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการประสานจากสำนักพระราชวังว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานประทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันและเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรีวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยมีกำหนดเสด็จฯ ถึงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เวลา 17:00 โดยเมื่อเสด็จฯ ถึงจะมีผู้บริหารระดับสูงถวายการต้อนรับ จากนั้นเสด็จไปทรงเปิด แพรคลุมป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ แล้วเสด็จเข้าภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์ฯ จากนั้นเสด็จไปยังอาคารจันอินเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกระบี่ซึ่งมีการจัดนิทรรศการของชมรมประเภทต่าง ๆ จำนวน 12 บู๊ธ ต่อด้วยการรับคำกราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกระบี่ เบิกตัวผู้ถวายเงินเข้ามูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และ พระราชทานเข็ม แก่ผู้ถวายเงิน โอกาสนี้ได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของจังหวัดกระบี่ และเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ที่บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในเวลาประมาณ 20.00 น เป็นต้นไป เมื่อได้เวลาอันสมควรจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเช้าจะมีกิจกรรมต่อเนื่องทั้งการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดแสดงดนตรีของนักเรียน ณ เวทีมินิคอนเสิร์ต การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน ดารา และคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE IDOL 9 และ คอนเสิร์ตของ GMM แกรมมี่ จึงขอเชิญชวนประชาชน เยาวชน เข้าร่วมรับเสด็จและร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในส่วนของผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE แจ้งความประสงค์ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีกำหนดประทับพัก ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 11 -​ 14 มิถุนายน 2562


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com