นายก อบจ. กระบี่ พบปะ พูดคุย และกล่าวให้กำลังใจพี่น้องมุสลิมที่มัสยิดมุสลิมสามัคคีขุนรายา


เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย นายณัฐิวัตร รักษากิจ สมาชิกสภาฯ เขตอ.เกาะลันตา และนายสาโรจน์ คลองรั้ว สมาชิกสภาฯ เขตอำเภอเหนือคลอง นายก้าสาด ผลเงาะ สมาชิกสภาฯเขตอ.คลองท่อม และนายอดุลย์ หยังกูล สมาชิกสภาฯเขตอ.เมืองกระบี่ลงพื้นที่มัสยิดมุสลิมสามัคคีขุนรายา ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ตามโครงการ อบจ. กระบี่สัมพันธ์ สมานฉันท์รอมฎอน ประจำปี 2562 (ฮ.ศ. 1440) โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวพบปะ พูดคุย และกล่าวให้กำลังใจ พร้อมกับร่วมละศีลอดกับพี่น้องมุสลิมในเขตตำบลคลองยางและใกล้เคียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีโต๊ะอิหม่าม และกลุ่มผู้นำชุมชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมีนายสวัสดิ์ พยายาม นายกสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com