(ชมคลิป) งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : การแสดงชุด มโนราห์

 

งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช. 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่.  การแสดงชุด มโนราห์จากชมรมมโนราห์จังหวัดกระบี่ นำโดย ยายแขม เครือวัลย์ และเด็กและเยาวชนกว่า. 74. ชีวิต


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com