กระบี่ เตรียมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รับโล่รางวัล วัฒนคุณาธร


กระบี่ เตรียมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รับโล่รางวัล วัฒนคุณาธร
นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคล หรือคณะบุคค, ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมระดับจังหวัด ผู้สนใจ เสนอ้อมูลประวัติและส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัล วัฒนคุณาธร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com