กระบี่ประชุมคณะทำงานจัดมหรสพสมโภชเฉลิม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


จังหวัดกระบี่ประชุมคณะทำงานจัดมหรสพสมโภชเฉลิม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22 -24 พฤษภาคมนี้ อย่างยิ่งใหญ่

ณ ห้องประชุมอ่าวลึก (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางเกสร กำเนิดเพชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นายปีติชา เลาหประภานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ อบจ .กระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดงานหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22 –24 พฤษภาคม 2562 อย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2522 พร้อมกัน ซึ่งจะมีพิธีเปิดในเวลา 18.30 น. ประธานในพิธีเปิดโดย พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด โดยเป็นการประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจในแต่ละด้าน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ชุดการแสดงรำถวายพระพร ทศมราชาอาศิรวาท “ชมรมครูนาฎศิลป์ การแสดงมโนราห์เทิดพระเกียรติการแสดงชุดขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา จากโรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล ชุดการแสดงมโนราห์ของ ป้าแขม เครือวัลย์ โดยมีจำนวนผู้แสดงเท่ากับพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ 67 พรรษา การแสดงกลองยาวคณะชุมชนร่วมจิตร่วมใจ กิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปของชุมชน สินค้าเกษตรผักปลอดสารพิษ สินค้าแห่งภูมิปัญญา ตลาดนัดสีเขียว ตลาดวัฒนธรรม


จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดกระบี่ทุกหมู่เหล่า ร่วมแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง เพื่อแสดงออกถึงพลังของความรักความสามัคคี และความจงรักภักดี เข้าร่วมงานได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สามารถรับชมความสวยงาม และการรวมพลังใจ กิจกรรมแห่งความจงรักภักดีได้พร้อมกันทั่วประเทศ


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com