เทศบาลเมืองกระบี่จัดแข่งขันประชันฝีมือทำอาหารพื้นบ้าน "ทำห่อหมก" สไตล์ชุมชน


1 ปีมีให้ชมครั้งเดียวการแข่งขัน-ประชันฝีมือทำอาหารพื้นบ้าน "ทำห่อหมก" สไตล์ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่และคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีประจำปี2562 การแข่งขันการทำห่อหมก ของกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ชิงโล้เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล จากเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งโครงการนี้จะจัดขึ้นทุกปีพร้อมกับงานเทศบาลพบประชาชน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มพัฒนาสตรี ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเพื่อส่งเสริมความรักสามัคี ในหมู่ชุมชนร่วมกัน

ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วิถีไทยวิถีถิ่น โดยเทศบาลเมืองกระบี่ ณ บริเวณหน้าเมืองกระบี่...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com