(ชมคลิป) ประธานหอการค้ากระบี่ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกระบี่ เดือน เมษายน ๒๕๖๒

 

ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายสิริธร จุลชู ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกระบี่ เดือน เมษายน ๒๕๖๒


มุมมอง/ข้อเสนอแนะ ภาคเอกชน โดย นายสิริธร จุลชู ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ เกี่ยวกับโครงการ ก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัด ในที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ วันที่ 30/4/2562...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com