หอการค้าจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมหาแนวทาง ขยายผลการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100


วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ศาลากลางกระบี่  หอการค้าจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมหาแนวทาง ขยายผลการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนปาล์ม...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com