ชมบรรยากาศของวันที่ 2 ของการจัดมหรสพสมโภช ณ บริเวณหน้าศาลากลางกระบี่


จังหวัดกระบี่ 23 พ.ค.62 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่  (วันที่ 2 ของการจัดมหรสพสมโภช) พสกนิกรชาวจังหวัดกระบี่ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com