รพ.กระบี่ แถลงข่าวโครงการเดิน – วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลกระบี่และทอดผ้าป่า ครั้งที่ 2


โรงพยาบาลกระบี่ ร่วมกับจังหวัดกระบี่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่, มหาราชมอเตอร์ไซค์, คลินิคเวชกรรมธัญธารีย์, หอการค้าจังหวัดกระบี่และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ แถลงข่าวโครงการเดิน – วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลกระบี่และทอดผ้าป่า ครั้งที่ 2 พร้อมต้อนรับนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเข้าร่วมแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมคมกริบฯ (ชั้น 5) อาคารประสิทธิพัฒนา โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ ร่วมกับจังหวัดกระบี่, องค์การบริหารส่วนกระบี่, สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่, มหาราชมอเตอร์ไซค์, คลินิคเวชกรรมธัญธารีย์, หอการค้าจังหวัดกระบี่และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ จัดแถลงข่าวโครงการเดิน – วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลกระบี่และทอดผ้าป่า ครั้งที่ 2 โดยมีนายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่แถลงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน, นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานที่ปรึกษาของการจัดงานให้การสนับสนุนการจัดงานและบูรณาการส่วนราชการและเอกชนต่างๆ ร่วมจัดงาน, ตัวแทนจาก อบจ. กระบี่ แนะนำการใช้สถานที่จัดงาน ความสวยงามของทิวทัศน์, สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ พ.ต.ต. สุทิวัส  อุ่นเสียม แถลงการจัดเส้นทางจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมงาน, มหาราชมอเตอร์ไซค์และคลินิกเวชกรรมธัญธารีย์ แถลงเกี่ยวกับการสนับสนุนจัดงานและเชิญชวนภาคธุรกิจอื่นๆ ในการร่วมกิจกรรม, นายสิริธร จุลชู ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่แถลงการกระตุ้นเศรษฐกิจของท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานและ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ นางสาว วิชุพรรณ ศรีสัญญา แถลงการณ์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์การสนับสนุนจากเครือข่ายโรงแรมที่พัก


นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จุดเน้นที่อยากให้เกิดขึ้นในงาน คือ การแสดงให้ผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวกระบี่เอง มีความติ่นตัวและตอบรับต่อกิจกรรมการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง หากได้ทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ทำให้สุขภาพแข็งแรงและการร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลกระบี่ด้วย


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com